Collectief particulier opdrachtgeverschap

Aansluiten bij wat de klant wil. Sinds we bestaan doen we niet anders. Dat maakt ons bij uitstek een geschikte partner voor mensen die hun woning realiseren via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Wij vinden CPO een prachtige ontwikkeling. Niet voor niets zijn we bij veel van deze projecten betrokken. Het begeleiden en gidsen van bewoners gaat daarbij hand in hand met bouwen.

Bij al onze projecten werken we met ervaren kopersbegeleidsters. Ze zijn het aanspreekpunt voor de bewoners en vormen de schakel naar de projectleider en uitvoerder. Aan de hand van de plattegrond bespreekt de kopersbegeleidster met de bewoners alles wat in de woning zit. Van voor- tot achterdeur en van boven tot onder.
En toch nog een variatie? Een muur iets verder naar links, de deur bij nader inzien rechts? De kopersbegeleidster geeft de mogelijkheden aan, de prijzen, alles wat relevant is.
Ze wil ook best adviseren over de inrichting. Waar de tv het beste kan staan? Vraag het gewoon, ze helpt bewoners graag met tips. Toegankelijk, laagdrempelig, klantgericht. Dat zijn de steekwoorden.

De kopersbegeleidsters zijn ook degenen die informatiebijeenkomsten, bewonersdagen en kopersavonden leiden. Dus geen stokje dat steeds wordt doorgegeven, maar een vast en vertrouwd gezicht in elk stadium van de bouw.

Naast de kopersbegeleidster is een procescoördinator beschikbaar. Deze is aanspreekpunt voor architect, bewoners en projectleider inzake alle proceskwesties. Zoals de afhandeling van zaken rond startersregelingen en de Woningborg-regeling, het contact met optanten van onverkochte woningen, etc.

Referenties

Abdijstraat | Heeswijk-Dinther

D’n Hof | Overloon

Toniesplein | Nistelrode

Hoogstraat | Heesch

Hoge Hoek | Berkel-Enschot

De Schrijver | Eindhoven

De Beemd | Heesch

De Helling | Vorstenbosch