Certificeringen

Woningborg

Bouwbedrijf Gebrs. van Herpen B.V. is aangesloten bij Woningborg. Dit is een erkenning van onze status als financieel gezond, technisch vakbekwaam en deskundig bedrijf. Voor de kopers van nieuwbouwwoningen biedt dit lidmaatschap van Woningborg een garantie dat hun woning altijd wordt afgebouwd.

VCA**-certificering

Bouwbedrijf Gebroeders van Herpen B.V. voldoet aan de eisen van de VGM-checklist aannemers VCA** 2004/04. Dit geldt voor het bouwen, onderhouden en renoveren van woningen en utiliteitsgebouwen. Deze certificering houdt in dat we aan omschreven veiligheidseisen voldoen die verder gaan dan de ARBO-wetgeving. Het optimaal waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden is onderdeel van ons managementsysteem. We geven er gestructureerd invulling aan. Daar hoort een jaarlijkse externe toetsing bij. Net als voor kwaliteit staan wij ook voor veiligheid.

ISO 9001 certificering

Bouwbedrijf Gebroeders van Herpen B.V. werkt volgens de internationale ISO 9001-norm voor kwaliteits-/managementsystemen. Dit garandeert een hoog kwaliteitsniveau. We hebben onze bedrijfsprocessen en ons beleid vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Onze medewerkers kennen dit en handelen ernaar. We durven gerust te stellen dat ons kwaliteitsbesef zeer hoog is. We zijn ook steeds op zoek naar verdere verbeteringen. Want kwaliteit leveren, dat hoort bij ons. Elk jaar toetst een extern bureau dat ook. Wij staan garant voor de kwaliteit van de door ons geleverde producten en diensten. Nu en in de toekomst. Daar kan iedereen op vertrouwen. Onze klanten, relaties, leveranciers, onderaannemers én andere instanties.

Erkend leerbedrijf

Vakmensen maken het verschil. Dat is bij familiebedrijf Gebroeders van Herpen B.V. altijd het motto geweest. En dat is het nog altijd. Wij werken met ervaren vaklieden die erkende leermeesters zijn. Mensen die bewust voor hun vak hebben gekozen. Die het tot in de puntjes beheersen en met passie uitvoeren. Zij staan voor kwaliteit. Niet even snel dit of dat. Alles gebeurt goed en gedegen. En zo leiden zij ook de jongere medewerkers op. Bij ons werken de enthousiaste en leergierige jonge mensen zij aan zij met de zeer ervaren ‘oude rotten’. Dat maakt ons aantrekkelijk voor jong talent. En het is de beste manier om de continuïteit van de kennis en ervaring binnen het bedrijf te waarborgen.

Een ander kenmerk van ons bedrijf is dat onze uitvoerders allemaal uit de praktijk van de bouw komen. Het zijn zelf vaklieden. Die passie voor vakwerk, daar heeft u als opdrachtgever baat bij. U wilt vakmensen. Die maken het verschil.