Privacy

Bouwbedrijf Gebrs. van Herpen (hierna te noemen “van Herpen”) gaat zorgvuldig om met de privacy van haar klanten, leveranciers, gebruikers van de door haar beheerde website www.herpenbouw.nl en anderen met wie zij samenwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe van Herpen omgaat met de privacy van al deze partijen. Het is mogelijk dat deze website links bevat naar andere websites. Van Herpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid en de uitoefening ervan van andere partijen.

Verwerking persoonsgegevens

Overeenkomst
Indien u met van Herpen een overeenkomst aangaat, hebben wij van u de persoonsgegevens nodig ter uitvoering van deze overeenkomst.

Contactformulier/serviceverzoek
Indien u op onze website een contactformulier invult, vragen wij u om uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Bij het invullen van het serviceverzoek vragen wij ook nog uw adresgegevens.

Sollicitatieprocedure
Indien u solliciteert bij van Herpen, worden persoonsgegevensgegevens die u voor uw sollicitatie aan ons verstrekt, opgeslagen en na afloop in een beschermde database bewaard. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure.

Leveranciers
Van onze leveranciers mogen wij persoons- en bedrijfsgegevens verwerken. Wij verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege wettelijke voorschriften.

Cookies
Van Herpen maakt op haar website gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookybeleid verderop in dit document.

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
• Om met u overeenkomsten te sluiten en deze uit te (laten) voeren en na te komen;
• Het beheren van de website;
• Het opnemen van contact in verband met door u gestelde vragen en/of ingediende verzoeken;
• Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u met ons een overeenkomst sluit voor bijvoorbeeld een bouwproject of projectontwikkeling, een andere overeenkomst met ons aangaat of informatie bij ons aanvraagt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens van u omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Ook kan het zijn dat van Herpen een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Van Herpen zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van van Herpen anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van van Herpen zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.
In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor van Herpen de gegevens verzamelt of verwerkt.

Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons aan de volgende categorieën ontvangers verstrekt:
• Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met de gebruiker;
• Anderen, indien de gebruiker ondubbelzinnig toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking;
• Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door van Herpen;
De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op verzoek van de gebruiker worden verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Van Herpen heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, overdragen of verwijderen. Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.
Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Wijziging Privacyverklaring
Het is mogelijk dat in deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 november 2018.

Contact
Van Herpen is voor alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens bereikbaar via:

Per Mail
• info@herpenbouw.nl

Per post
• Bouwbedrijf Gebrs. v. Herpen B.V. Bosschebaan 84, Postbus 22, 5384 ZG Heesch

Telefonisch
• +31(0)412-451208.

Online
• Via ons online contactformulier en/of serviceverzoek.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.

Op deze website worden de volgende soort cookies gebruikt:

• Functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren of die een door u gevraagde service of optie bieden.
• Analytische cookies: dit zijn cookies die van Herpen helpen om deze website te verbeteren door ons algemene statistieken te bezorgen over uw gebruik van de website.

Die cookies worden geplaatst door een derde dienstverlener met wie wij samenwerken: Google Analytics. Dit type cookies identificeert u niet individueel, maar helpt van Herpen onder meer om:
• het gebruik van deze website te analyseren of
• statistieken op te maken. Hiervoor gebruikt van Herpen web analytics software van Google: Google Analytics.

Van Herpen gebruikt Google Analytics om het websitegebruik te analyseren waarbij we uw ip-adres anonimiseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van deze website door middel van cookies. Google slaat deze informatie op en gebruikt ze voor rapporteringsdoeleinden. Google’s privacybeleid is beschikbaar op https://www.google.com/privacypolicy.html.

Google maakt tevens deel uit van het Privacy Shield Framework, dat instaat voor de naleving van databeveiligingsrichtlijnen tussen Europa, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Wijziging cookiebeleid
Het is mogelijk dat in dit cookiebeleid wijzigingen worden aangebracht. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 7 november 2018.